Arrow
Så här fyller du i deklarationen av Kryptovaluta
By
On
12-11-2021

Steg för steg om hur du deklarerar

Börja med att logga in på Skatteverkets hemsida och navigera till "Inkomstdeklaration 1".

När du inne på Inkomstdeklaration 1 ska du välja "Bilagor"

Lägg sedan till bilagan "Försäljning av värdepapper m.m. (K4)"

Gå vidare till "Övriga värdepapper, andra tillgångar (kapitalplaceringar t.ex. råvaror, kryptovalutor) m.m".

Fyll sedan i alla dina köp och kom ihåg att separera vinst och förlust i två olika kolumner. (Det är bara möjligt att fylla i heltal).

När allting är ifyllt och färdigt, gå sedan till "Ändra" och lägg till övriga upplysningar.
Här ska du skriva den exakta mängd krypto i decimaler som du har sålt eller lånat ut.

Kontrollera så allt stämmer och skicka sedan in.

Ansvarsfriskrivning

Vi på Kryptoskatt.com strävar efter att informationen ska vara korrekt i alla avseenden. Vi kan dock inte garantera detta, och kan därför heller inte ta något ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information på denna webbtjänst.
Vi är dock tacksamma för alla påpekanden om felaktigheter. Om du hittat något som verkar fel får du gärna skicka ett meddelande till oss på contact@kryptoskatt.com.

You might also like:

Blog Image

The Netherlands' Cryptocurrency Tax System – Kryptoskatt

Navigate the complexities of crypto taxes in the Netherlands with our comprehensive guide. From reporting obligations to deductions, learn how to minimize your tax liability and maximize your crypto gains.

Blog Image

USA Cryptocurrency Tax Guide: Everything You Need To Know 2023

Tax Filings

Are you a crypto investor with no idea how crypto taxes work in the US? Well here’s exactly what you need to clear your doubts, a comprehensive tax guide on how crypto taxes work in the US.

Blog Image

A Comprehensive Guide on Swedish Crypto Taxes 2023

Tax Filings

Learn how to navigate the complex world of cryptocurrency taxation in Sweden with our comprehensive guide. From calculating capital gains to understanding reporting requirements, this guide covers everything you need to know to stay compliant and minimise your tax liability.