Arrow
Så här fyller du i deklarationen av Kryptovaluta
By
Team Kryptoskatt
On
12-11-2021

Steg för steg om hur du deklarerar

Börja med att logga in på Skatteverkets hemsida och navigera till "Inkomstdeklaration 1".

När du inne på Inkomstdeklaration 1 ska du välja "Bilagor"

Lägg sedan till bilagan "Försäljning av värdepapper m.m. (K4)"

Gå vidare till "Övriga värdepapper, andra tillgångar (kapitalplaceringar t.ex. råvaror, kryptovalutor) m.m".

Fyll sedan i alla dina köp och kom ihåg att separera vinst och förlust i två olika kolumner. (Det är bara möjligt att fylla i heltal).

När allting är ifyllt och färdigt, gå sedan till "Ändra" och lägg till övriga upplysningar.
Här ska du skriva den exakta mängd krypto i decimaler som du har sålt eller lånat ut.

Kontrollera så allt stämmer och skicka sedan in.

Ansvarsfriskrivning

Vi på Kryptoskatt.com strävar efter att informationen ska vara korrekt i alla avseenden. Vi kan dock inte garantera detta, och kan därför heller inte ta något ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information på denna webbtjänst.
Vi är dock tacksamma för alla påpekanden om felaktigheter. Om du hittat något som verkar fel får du gärna skicka ett meddelande till oss på contact@kryptoskatt.com.

You might also like:

Blog Image

How to declare crypto taxes in Sweden?

Tax Filings

Start by logging in to Skatteverkets website and navigate to "Inkomstdeklaration 1".‍ When you are on the Inkomstdeklaration 1(Income tax) page, click the "Bilagor" link

Blog Image

Filöverföring av SRU-filer till Skatteverket

Tax Filings

Vid filöverföring av SRU-filer till Skatteverket är det de två följande filerna som ska överföras:‍ BLANKETTER.SRU, INFO.SRU

Blog Image

File transfer of SRU files to the Swedish Tax Agency

Tax Filings

When transferring SRU files to the Swedish Tax Agency, the following two files must be transferred: Blanketter.sru, info.sru