You might also like:

Blog Image

Poland Crypto Tax Guide 2023

Tax Filings

Curious about crypto taxation in Poland? Explore our comprehensive guide for 2023 and navigate the ins and outs of crypto taxes hassle-free.

Blog Image

Singapore Crypto Tax Guide 2023

Tax Filings

Navigate Singapore's crypto tax landscape in 2023: Learn about regulations, taxation on trading, staking, mining, and more in our comprehensive guide.

Blog Image

Estonia Crypto Tax Guide 2023

Tax Filings

Curious about crypto taxation in Estonia? Our Estonia Crypto Tax Guide 2023 will help you navigate cryptocurrency taxes effortlessly. Stay informed and compliant with ease!

Filöverföring av SRU-filer till Skatteverket

by
Reviewed by
min read
Last updated:

Deklarationsguide för filöverföring av SRU-filer.


Vid filöverföring av SRU-filer till Skatteverket är det de två följande filerna som ska överföras:


BLANKETTER.SRU

INFO.SRU


Du får inte döpa om filerna efter det att de har skapats. Då fungerar inte överföringen.

Filen BLANKETTER.SRU får inte vara större än 5 Mb.

Det första du bör göra är att välja taxeringsår för de åren du vill deklarera, det gör du här kryptoskatt.com/tax-reports. Ladda sedan ner SRU-filerna som innehåller den information som du behöver för att deklarera.

För att ladda ner filerna går du till Reports och väljer k4 SRU Forms och klickar sedan på "DOWNLOAD REPORT"

När filerna är nedladdade kommer innehållet att se ut så här

Lägg märke till att i filen BLANKETTER är det mer information, det är den samma informationen som finns i k4-blanketten avsnitt D fast här i SRU-kod.

Det du måste göra nu i BLANKETTER och INFO-filerna är att skriva in din personliga information:

BLANKETTER.sru

På filraden #IDENTITET skriver du in ditt personnummer (12 siffror).

På filraden #NAMN skriver du in ditt namn.

INFO.sru

På filraden #ORGNR skriver du in ditt personnummer (12 siffror).

På filraden #NAMN skriver du in ditt namn.

På filraden #POSTNR skriver du in ditt postnummer.

På filraden #POSTORT skriver du in din postort.

När filerna är nedladdade loggar du in på Skatteverket och går vidare till "Inkomstdeklaration".

Välj sedan "Överföra filer".Välj SRU-filerna: "blanketter" och "info". Klicka på "Lägg till" och sedan på "Överför >>".

När överföringen av filerna är färdig kommer det se ut så här (observera att detta är en testfil).

Du kan även göra denna filöverföring när du deklarerar "Inkomstdeklarationen".

När du är inne på "Inkomstdeklaration 1" ska du välja "Bilagor"


Lägg sedan till bilagan "Försäljning av värdepapper m.m. (K4)" och välj "Importera"

Istället för att skriva in alla skattepliktiga händelser var för sig, överför du SRU-filerna som innehåller all nödvändig information.

För mer information klicka här -> Information om SRU

Ansvarsfriskrivning

Vi på Kryptoskatt.com strävar efter att informationen ska vara korrekt i alla avseenden. Vi kan dock inte garantera detta, och kan därför heller inte ta något ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information på denna webbtjänst.
Vi är dock tacksamma för alla påpekanden om felaktigheter. Om du hittat något som verkar fel får du gärna skicka ett meddelande till oss på contact@kryptoskatt.com.